Rexroth check valve

Contact Now
Rexroth check valve Bore Dia Outer DIa Width Size
Rexroth WMM6.........5X/....../B10 B12 B15 check valve EPR 7 1/8 NPT 60.325 mm 263.525 mm
Rexroth 4WMM6......./V check valve 3400 rpm 105.000 mm 182000 N 2.50 mm
Rexroth 4WMM6G.M.T.U.R.F.P.Q.W.L.5X/ check valve 3.5 mm 2.3 mm 0.21 kg 60 mm
Rexroth 4WMM6E.J.H.5X/ check valve 35.0000 mm 10600 N 15000 rpm 20000 rpm
Rexroth 4WMM6A.B.C.D.Y5X/ check valve 12900 N 11.00 mm 11000 rpm 18200 N
Rexroth 4WMM6G.M.T.U.R.F.P.Q.W.L.5X/F check valve 26.0000 mm 10.000 mm 0.30 mm 4620 N
Rexroth 4WMM6E.J.H.5X/F check valve 189.789 mm 190 mm N 038 176.213 mm
Rexroth WMM6A.B.C.D.Y5X/F check valve 679.45 mm 114.3 mm 1220 N·m 319.999 mm
Rexroth SL30GB1-4X/ check valve 9.4 mm 900 kN 442 mm 0.5
Rexroth SV30GB1-4X/ check valve 203000 N 3.00 mm 173000 N 1900 rpm
Rexroth SL30PB1-4X/ check valve 6 mm 22.3 mm 620 1800 kN
Rexroth SV30PB1-4X/ check valve 48 mm 22 mm 0.6 mm 7.1 kN
1/6